Tranås kommun

Nyheter

 • Trafikomledning för Norrabyvägen
  Under perioden v 31-39 kommer trafiken på Norrabyvägen att ledas om.


 • Åtgärder för att höja kompetensen om våld i nära relation
  Tranås kommun vidtar omfattande åtgärder för att höja kompetensen kopplat till arbetet mot våld i nära relation. Insatserna görs bland annat till följd av den utredning som påvisar att Tranås kommun brustit i handläggningen av ärendet kopplat till fallet då en kvinna dödades i Linköping i våras.


 • Godkända vattenprover
  Nya vattenprover är gjorda i Trollsjön, resultaten visar att vattnet är tjänligt och det är nu fritt fram att bada vid även denna Badplats.Vid tidigare prover har även Hätte, Strånna och Illern godkända resultat.


 • Tranås kommun söker juridisk hjälp för att driva adoptionsmål
  Tranås kommun söker nu juridisk rådgivning för att driva det tidigare uppmärksammade fallet där två Tranåsföräldrar återlämnat sitt adopterade barn till sitt ursprungsland.


 • Du som lidit skada med anledning av skyfallet
  Om du har lidit skada med anledning av skyfallet den 5 juli 2021 bör du i första hand vända dig till ditt privata försäkringsbolag som i de flesta fall kan hjälpa dig med återställande av skadan och de kostnader som uppstår för dig.


 • Eldningsförbud upphör
  Det eldningsförbud som gällt i Tranås kommun pphör att gälla från och med onsdagen den 7 juli kl. 16.00.


 • Nuläge arbete efter översvämning
  Räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vidare med att få bort allt vatten från kommunala gator och grönytor samt att pumpa vatten mellan olika dagvattensystem i syfte att minska vattenmängderna till de mest kritiska punkterna på VA-ledningsnätet.


 • Sammanfattning av arbetet efter skyfall
  Här följer en sammanfattning av det arbete som pågår med anledning av det kraftiga skyfall som Tranås drabbades av under gårdagen.Under måndagskvällen drabbades Tranås av ett mycket kraftigt skyfall. Värst utsatt blev området Ängaryd i Tranås kommun där vi har kraftiga översvämningar som orsakas av stora regnmängder.


 • Skador på privat fastighet i samband med skyfall
  Du som fått skada på fastighet eller fordon i samband med det kraftiga skyfallet under gårdagen, ska anmäla detta till ditt privata försäkringsbolag.


 • Vattenläcka på Falkgatan
  På grund av en vattenläcka på Falkgatan stängs Falkgatan av mellan Storgatan och Höggatan.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR