Tranås kommun

Nyheter

 • Vår Butik

  [2018-10-25] Välkommen till Vår Butik, affären drivs i syfte att skapa sysselsättning. Vi som arbetar på och gemensamt driver Vår Butik är Arbetscentrum, Socailpsykiatrin och Stöd & Omsorg.


 • Information, Granelund – Norrabyvägen
  [2018-10-22] Under vecka 42 och 43 (15 -26 oktober) har Metria AB fått uppdrag att uppdatera kommunens primärkarta. Företaget har rätt att med försiktighet gå in på fastigheter för att kunna utföra mätning av hus, garage uthus och gränsmarkeringar.
 • Inbjudan till kursstart av utbildning FRG-grupp måndagen 29 oktober

  [2018-10-18] Frivillig Resurs Grupp är en grupp människor som kan hjälpa till under kris och stora påfrestningar i civilsamhället, såsom elavbrott, översvämningar, skogsbränder m.m.


 • ECCE HOMO-av konstnären Elisabeth Ohlson Wallin
  Varmt välkommen att besöka fotoutställningen Ecce Homo av konstnären Elisabeth Ohlson Wallin i Tranås stadshus. Fri entré.


 • Arkeologisk undersökning i Norraby

  [2018-10-10] En arkeologisk undersökning har påbörjats i Norraby. Undersökningen är en förutsättning för att kunna ta fram en detaljplan för nya bostäder.


 • Kommande VA-arbeten på Stoerydsvägen, sträckan Holavedsvägen - Stoerydsvägen 5.
  Tranås kommuns VA- och avfallsavdelning kommer tillsammans med Kanonaden entreprenad AB att lägga om sträckan för VA- ledningarna som försörjer Stoeryds industriområde.


 • Pendlarparkering Hagadalsgatan/Säbyvägen
  Arbeten med att anlägga en pendlarparkering vid Hagadalsgatan planeras starta under v 42 och pågå fram till årsskiftet. Transab kommer utföra arbetet på uppdrag av Tranås kommun.


 • Invigning av Arbetscentrums nya lokaler

  [2018-10-04] Arbetscentrums nya lokaler på Ydrevägen står nu färdiga och invigs under ett öppet hus på fredag den 5 oktober.


 • Nytt nummer av Tranås direkt

  [2018-10-03] Nu har ett nytt nummer av kommuntidningen Tranås direkt delats ut till alla hushåll i kommunen.


 • Mer om solceller
  Onsdagen den 17 oktober kl. 15-19 finns det möjlighet att få veta mer om solceller. Då arrangerar energi- och klimatrådgivningen en minimässa med föreläsningar i TUC´s lokaler, Hamnparken 2 i Tranås.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR