Tranås kommun

Välkommen att kontakta oss!

Tranås kommun
573 82 Tranås
Organisationsnummer: 212000-0597

Växeln och Stadshusets reception

Öppen måndag-fredag kl. 07:30- 16:30
Tfn: 0140-681 00, fax: 0140-176 50
Dag innan röd dag samt midsommarafton stänger växel och reception kl. 12:00
Sista arbetsdag före julafton och nyårsafton stänger vi kl. 15:00

Servicekontoret Tranås Direkt, Storgatan 22

Tranås Direkt
Tfn: 0140-687 90

Måndag-fredag
10:00-18:00

Lördag
10:00-14:00

Kommunalt servicenummer 0140 - 681 12

För att öka tryggheten och närvaron ytterligare i Tranås finns ett servicenummer. Detta nummer kan användas när växeln är stängd till att rapportera om olika störningar eller avvikelser i kommunen såsom vattenläckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser som kommunen kan behöva få reda på.

Ringer du 0140-681 12 kopplas du till vakthavande befäl som, om möjligt, svarar dygnet runt.

Ring kommunens journummer vid problem. Tjänsteman i beredskap svarar dygnet runt.

VA- och avfallsavdelningen och Gatuavdelningen

VA- och avfallsavdelningen och Gatuavdelningen har en gemensam beredskap och ett journummer 036-13 71 43, som du kan ringa efter kontorstid.

Exempel på när du kan ringa är:

  • Vattenläckor
  • Avloppsstopp
  • Översvämningar, både i fastigheter och på gator
  • Brunnslock som saknas och som innebär en risk
  • Nerblåsta träd som innebär fara
  • Trafikavstängningar som är ur funktion

I nödsituation ring istället: SOS Alarm 112.

Kan ditt ärende vänta till nästa dag?

Om det gäller en VA-fråga ring Thomas Ivarsson 0140 - 688 84.

Om det gäller en gatufråga ring Christoffer Palmér 0140 - 682 57.

Kontaktuppgifter

Vill du mejla en medarbetare? Då skriver du fornamn.efternamn@tranas.se.

Pär Thudeen
Kommundirektör
Tfn: 0140-681 16

Barn & Utbildning Tfn. 0140-683 44
Bibliotek Tfn. 0140-682 00
Griftegård Nya Griftegården Ängarydskapellet Tfn. 0140-683 22, 683 76
Holavedsgymnasiet Tfn. 0140-685 22
Kost Tfn. 0140-682 27
Kultur & Fritid Tfn. 0140-683 87, 0140-683 39
Bygg & miljö Tfn. 0140-681 51
Räddningstjänsten Tranås Säkerhetscentrum Tfn. 0140-683 15
Samhällsbyggnad Tfn. 0140-681 44
Socialtjänsten Tfn. 0140- 681 36
Vux Tranås Tfn. 0140-684 69

Tranås kommun - Kommunikationsavdelningen

Eva Lindh
Kommunikationschef
Tfn: 0140-687 93

Maria Jacobsson
Webbutvecklare
Tfn: 0140-687 87

Senast ändrad:  2021-06-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR