Tranås kommun

Enkät gällande öppettider och service på Norraby återvinningscentral

Vänligen fyll i enkäten nedan, när du är färdig klicka på "Skicka in svar".

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Dina svar är anonyma. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR: https://www.tranas.se/gdpr

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Decibell Sahlén
Avfallsstrateg
Tfn: 0140 - 683 54

Senast ändrad:  2019-11-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR