Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Socialnämnden

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09

Paragrafer 

304-314

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2020-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Socialtjänsten, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2020-09-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR