Tranås kommun

Sammanträdesprotokoll

  • Anslag
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 

2020-08-25

Paragrafer 

141-172

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2020-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Relaterad information

Senast ändrad:  2020-08-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR