Tranås kommun

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansökan om serveringstillstånd är förenat med en ansökningsavgift. Den varierar utifrån vilket tillstånd man söker. Avgiften betalas i samband med ansökningstillfället till Tranås kommun, postgiro 1 27 22—5, vänligen ange A711000, B31172, C26714

Ansökningar avseende:

Prisbasbelopp

Avgift

permanenta tillstånd till allmänhet
och/eller slutna sällskap

(18% av aktuellt prisbasbelopp)

8 600 kronor

permanent cateringtillstånd till slutna sällskap


(18% av aktuellt prisbasbelopp)

8 600 kronor

särskilt tillstånd för provsmakning vid
tillverkningsställe

(18% av aktuellt prisbasbelopp)

8 600 kronor

permanent tillstånd för servering av starköl och vin i foajé till teater och konsertlokal under paus i föreställning (pausservering)

(18% av aktuellt prisbasbelopp)8 600 kronor


Ansökan avseende gemensamt serveringsutrymme

(11% av aktuellt prisbasbelopp)

5 200 kronor

Prövning av nya bolagsmän i handels- och
aktiebolag med serveringstillstånd

(8% av aktuellt prisbasbelopp)

3 800 kronor

Ombyggnad av serveringsställe


(4,5% av aktuellt prisbasbelopp)

2 100 kronor

Kostnad för kunskapsprov/examination


(2% av aktuellt prisbasbelopp)

1 000 kronor

/provtillfälle

Utvidgade tillstånd, dvs ansökan om permanent utökade serveringstider,
utökad serveringsyta eller utökning
av dryckesslag

(11% av aktuellt prisbasbelopp)

5 200 kronor

Tillfälligt utökade serveringstider,
enstaka tillfälle

(4,5% av aktuellt prisbasbelopp)

2 100 kronor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten
1-2 dagar*

(14% av aktuellt prisbasbelopp)

6 700 kronor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten mer
än 2 dagar*

(16% av aktuellt prisbasbelopp)

7 600 kronor

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap*
(4% av aktuellt prisbasbelopp)+

0,45% av aktuellt prisbasbelopp)

1 900 kronor+200 kronor för varje ytterligare tillfälle, max 4 tillfällen per ansökan

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid

arrangemang*

(4% av aktuellt prisbasbelopp)

1 900 kronor

Tillfälligt tillstånd för servering av

starköl och vin i foajé till teater och

konsertlokal under paus i föreställning*

(4% av aktuellt prisbasbelopp)

1 900 kronor

Påminnelseavgift för försenad restaurangrapport per påminnelse

(2,2% av aktuellt prisbasbelopp)

1 000 kronor


*Tillsynsavgiften inkluderas i ansökningsavgift för tillfälliga tillstånd.

Tillsynsavgift

Restauranger med serveringstillstånd får betala en årlig tillsynsavgift som består av en fast tillsynsavgift samt en avgift baserad på årsomsättningen av alkoholserveringen.

Fast tillsynsavgift (6% av aktuellt prisbasbelopp) 2 900 kronor

Årsomsättning alkoholförsäljning0-50 000 kronor

(6% av aktuellt prisbasbelopp)

 2 900 kronor

50 001-100 000 kronor

(11% av aktuellt prisbasbelopp)

 5 200 kronor

100 001-250 000 kronor

(15% av aktuellt prisbasbelopp)

 7 100 kronor

250 001-500 000 kronor

(20% av aktuellt prisbasbelopp)

 9 500 kronor

500 001-1 000 000 kronor

(30% av aktuellt prisbasbelopp)

14 300 kronor

1 000 001-2 000 000 kronor

(40% av aktuellt prisbasbelopp)

19 000 kronor

2 000 001-4 000 000 kronor

(50% av aktuellt prisbasbelopp)

23 800 kronor

4 000 001-

(60% av aktuellt prisbasbelopp)

28 600 kronor


Vid nystartad eller ägarbyte av serveringsrörelse under året fastställer tillsynsmyndigheten en individuell tillsynsavgift baserad på beräknad försäljning av alkohol. Beräkningen lämnas av den sökande vid ansökningstillfället.

Aktuellt prisbasbelopp för år 2021: 47 600 kronor

Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Alkohol- och tobakshandläggare
Tfn: 0140-681 95

Besöksadress:
Socialtjänsten, Förvaltningskontor 
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2021-04-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR