Tranås kommun
SERVERING AV ALKOHOL

Servering av alkoholhaltiga drycker

Servering av spritdrycker, vin och starköl får endast ske om tillstånd givits enligt alkohollagen. Enkelt uttryckt betyder det att serveringstillstånd krävs vid försäljning av alkohol i en serveringslokal.


Ansök om serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering året runt eller vid enstaka tillfälle till allmänheten, i en förening, till ett företag eller annat slutet sällskap. En ny ansökan måste göras när ett beviljat tillstånd ska ändras vad gäller tid, serveringsyta, ägarbyte eller byte av bolagsform.


Lämpliga lokaler

För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serveringstillstånd bara får ges till den som kan visa att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Serveringsstället ska dessutom uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR