Tranås kommun

Registrering av livsmedelsverksamhet

Innan du startar måste du registrera din verksamhet hos bygg- och miljönämnden.

  • Detta gör du genom att fylla i och skicka in blanketten ”Anmälan livsmedelsanläggning”. Tänk på att blanketten ska skickas in senast 14 dagar innan du startar.
  • Privata och offentliga verksamheter som bedriver någon form av hantering, bearbetning, beredning eller försäljning av livsmedel, betraktas som livsmedelsföretag. Privatpersoner och föreningar kan också räknas som livsmedelsföretag.
  • Om du vill föda upp slaktdjur eller odla grönsaker och bär, så ska du registrera dig hos Länsstyrelsen.

Om du tänkt bedriva någon av nedanstående anläggningar ska du ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket.

  • slakterier, vilthanteringsanläggningar, styckningsanläggningar
  • anläggningar som tillverkar köttberedningar eller köttprodukter, mjölk-, fisk och äggprodukter samt äggpackerier.


Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Ann-Charlotte Andersson-Stenqvist
Livsmedelsinspektör
Tfn: 0140-681 23

Monica Ryttman
Livsmedelsinspektör
Tfn: 0140-681 62

Senast ändrad:  2021-04-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR