Tranås kommun

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansökan om försäljningstillstånd för detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror är förenat med en ansökningsavgift. Avgiften betalas i samband med ansökningstillfället till Tranås kommun, postgiro 1 27 22—5, vänligen ange A772000, B31172, C26722 

Ansökningar avseende:

Prisbasbelopp

Avgift             

Försäljningstillstånd för detaljhandel

med tobaksvaror

13% av aktuellt

prisbasbelopp

6 000 kr

Försäljningstillstånd för partihandel

med tobaksvaror

13% av aktuellt

prisbasbelop

6 000 kr

Tillfälligt försäljningstillstånd för

detaljhandel med tobaksvaror

13% av aktuellt

prisbasbelopp

6 000 kr

Prövning av nya bolagsmän i handels-

och aktiebolag med försäljningstillstånd

6,5% av aktuellt

prisbasbelopp

3 000 kr


Tillsynsavgift

Detaljhandlare och partihandlare med försäljningstillstånd för tobaksvaror får betala en årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgiften är fr o m 2019-07-01 fastställd till 2 800 kronor (6% av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.)

(Aktuellt prisbasbelopp för år 2019: 46 500 kronor.)

 

*Ansöknings- och tillsynsavgifter är beslutade av Kommunfullmäktige i Tranås 2019-05-27 § 129 

Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Alkoholhandläggare
Tfn: 0140-681 95

Besöksadress:
Socialtjänsten, Central administration 
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2019-06-24

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR