Tranås kommun
FÖRSÄLJNING AV TOBAK

Försäljning av tobak

Ny lag om tobak och liknande produkter

Från och med 1 juli 2019 måste detaljhandlare och partihandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ersätts från och med detta datum med en ny lag: lagen om tobak och likanden produkter (2018:2088)

Den som tidigare anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta försäljningen, måste ansöka om detta. Ansökan lämnas till kommunen och prövas i enlighet med tobakslagens regler.

Den nya lagen omfattar tobak, örtprodukter för rökning och elektroniska cigaretter.

Ansök om tillstånd för försäljning

Det går att ansöka från och med 1 juli. Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 1 november 2019 för att försäljning ska få fortsätta under utredningens gång. Har ingen ansökan inkommit till kommunen senast den 1 november 2019 eller om ansökan avslås är försäljning av tobaksvaror inte tillåten.

  • Ansökan ska vara skriftlig och till den ska ett egenkontrollprogram (EKP) bifogas.
  • Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe.
  • Kommunen tar ut en prövningsavgift i samband med ansökan.
  • Elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare kommer som tidigare enbart kräva en anmälan.
  • Även partihandlare måste ansöka tillstånd.

Prövning

När en juridisk person (dvs företag/firma) ansöker om försäljningstillstånd kommer lämplighetsprövning ske av såväl den juridiska personen som den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen (PBI). Med lämplighet menas att sökanden ska visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer drivas i enlighet med lagens krav.

Kommunen kan vid handläggning av ärendet komma att remittera eller begära in yttrande av till exempel Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Vad gäller ansökningar om försäljningstillstånd för partihandel så kommer även yttrande från Tullverket att begäras in av kommunen.

 

Egenkontrollprogram:

Till ansökan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillstånd. Egenkontrollprogrammet ska beskriva de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följder de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror. En bedömning av ditt egenkontrollprogram kommer att ske av kommunen. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns publikationen "Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare". Utifrån denna vägledning kan verksamheten upprätta ett egenkontrollprogram anpassan för företagets verksamhet. Denna publikation finns även under rubriken Dokument till höger.

 

Hälsovarningar

Tobak och örtprodukter för rökning ska vara försedda med hälsovarningar enligt gällande föreskrifter. En tobaksvara eller en örtprodukt för rökning får inte tillhandahållas konsumenter om den saknar hälsovarningar eller om hälsovarningen inte uppfyller föreskrifter om utformningen av varningarna.

 

Spårbarnhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror

Styckförpacknigar till tobaksvaror ska föreses med en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Tillverkare och importörer ansvarar för att styckförpackningar till tobaksvaror förses med sådan märkning.

 

Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Alkoholhandläggare
Tfn: 0140-681 95

Besöksadress:
Socialtjänsten, Central administration 
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2019-09-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR