Tranås kommun

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare


Ny lag om tobak och liknande produkter från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 måste detaljhandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Tobakslagen (1993:581) och Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ersätts från detta datum men en ny lag: Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

 

Anmälan och egenkontrollprogram

Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste även i fortsättningen
anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram, programmet ska bland annat beskriva hur din verksamhet ser till att lagen efterföljs. Egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen när du gör din anmälan.På Folkhälsomyndighetens hemsida finns publikationen "Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare". Utifrån denna vägledning kan verksamheten upprätta ett egenkontrollprogram anpassan för företagets verksamhet. Denna publikation finns även under rubriken Dokument till höger.

 

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får bara säljas till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen fyllt 18 år. Du ska ha en skylt
i din butik, helst vid kassan, som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Förpackningarna

Varje förpackning ska ha hälsovarningar, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration.


Straffansvar

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller få böter. Vid allvarliga brister kan du även få fängelse. Det är kommunen och polisen som gör kontroller i de butiker där produkterna säljs.
 

Tillsyn

Kommunen och polismyndigheten utövar tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften fr o m 2019-07-01är fastställd  till 1 900 kronor
(4% av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.)

(Aktuellt prisbasbelopp för år 2019: 46 500 kronor.)

 Tillsynsavgiften beslutad av Kommunfullmäktige i Tranås 2019-05-27 § 129

Senast ändrad:  2019-08-26

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR