Tranås kommun

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare


Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Fr o m 2019-07-01 måste detaljhandlare som ska sälja tobaksvaror till konsumenter ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. Den som vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla sin försäljning till kommunen.


Anmälan och egenkontrollprogram

Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla försäljningen till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram, programmet ska bland annat beskriva hur din verksamhet ser till att lagen efterföljs. Egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen när du gör din anmälan.På Folkhälsomyndighetens hemsida finns publikationen "Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare". Utifrån denna vägledning kan verksamheten upprätta ett egenkontrollprogram anpassan för företagets verksamhet. Denna publikation finns även under rubriken Dokument till höger.


Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får bara säljas till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen fyllt 18 år. Du ska ha en skylt
i din butik, helst vid kassan, som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Förpackningarna

Varje förpackning ska ha hälsovarningar, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration.


Straffansvar

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller få böter. Vid allvarliga brister kan du även få fängelse. Det är kommunen och polisen som gör kontroller i de butiker där produkterna säljs.
 

Tillsyn

Kommunen och polismyndigheten utövar tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften fr o m 2020-01-01 är fastställd till 1 900 kronor
(4% av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.)

(Aktuellt prisbasbelopp för år 2020: 47 300 kronor.) 

Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Alkoholhandläggare
Tfn: 0140-681 95

Besöksadress:
Socialtjänsten, Central administration 
Stadshuset
573 82 Tranås

 

Senast ändrad:  2020-09-23

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR