Tranås kommun

Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Krav på kvalitén på dricksvattnet är reglerad i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Registrering

Dricksvattenanläggningar som används i kommersiell eller offentlig verksamhet ska registreras hos Bygg- och miljönämnden. Krav på registrering gäller också för anläggningar som tillhandahåller mer än 10 m³ vatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer med dricksvatten. För information om hur du går till väga för att registrera en dricksvattenanläggning, klicka på länken till höger på denna sida.

Tillsyn och kontroll

Bygg- och miljöförvaltningen utför tillsyn av de dricksvattenanläggningar som omfattas av dricksvattenföreskrifterna. Den som driver en dricksvattenanläggning ska själv kontrollera vattenkvaliteten inom ramen för sin egenkontroll.

Kontakt

Bygg & Miljö

E-post Bygg
E-post Miljö
573 82 Tranås

Besöksadress: Stadshuset

Tfn: 0140-683 84
Fax: 0140-176 50

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2019-01-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR