Tranås kommun
AVFALL FRÅN VERKSAMHETER

Avfall från verksamheter

På Norraby Återvinningscentral kan verksamheter lämna sitt avfall mot en avgift.

Om du kommer med en släpkärra eller skåpbil ska du registrera ditt besök i vår kortterminal. Kommer du med lastbil eller har mer än 2 m³ avfall ska du använda vår bilvåg.

Farligt avfall

Vi tar endast emot farligt avfall som kommer från hushållen.

För hämtning av farligt avfall från verksamheter kan t.ex. JRAB 0140-187 90 eller Tekniska Verken 013-20 90 40 kontaktas.  


Kortterminal

Företag som kommer med personbil, släpkärra eller skåpbil ska registrera sitt besök i vår kortterminal, istället för invägning på bilvågen.

Hämta ditt företagskort

Första gången du besöker ÅVC:n hämtar du ut ett företagskort hos personalen. Ett kort hämtas ut per företag, fastighetsbolag eller förening.

Hur registrerar jag mitt besök?

Varje gång du kommer med avfall till ÅVC:n passerar du genom kortterminalen. Där håller du fram ditt kort som läses av. Kvittot som du får lägger du synligt i bilens vindruta. Sedan lämnar du ditt sorterade avfall som vanligt på ÅVC:n.

Mottagningsavgiften för varje registrerat besök är 220 kr exkl. moms och en faktura kommer att skickas till ditt företag.

Byggavfall från hushåll

Företagare som kör byggavfall från hushåll ska registrera sitt besök i kortterminalen.

Undantag

För en del typer av verksamhetsavfall tas särskild avgift ut, fråga gärna personalen om vad som gäller.

Enbart metallavfall lämnas gratis. Gäller även förpackningar och elektronik med producentansvar när det lämnas för återvinning.

Extrakort

Om du förlorat ditt kort eller vill ha fler kort inom ditt företag, kan du hämta ett eller flera kort på Norraby Återvinningscentral. Kostnaden är 250 kr/st, exkl. moms.

Om du tappar bort ditt kort är det viktigt att du kontaktar Återvinningscentralen för att spärra kortet.

Mer avfall än 2 m³

Om du ska lämna mer än 2 m³ avfall ska du kontakta personalen och väga in ditt avfall på bilvågen istället för att passera genom kortterminalen.

Prislista verksamhetsavfall


Avfallsslag

Artikel

Sort

Ápris 2020

ÅVC besök,skåpbil/släpkärra max 2 kbm 

1000

st

220,00

Verksamhetsavfall sort brännbart

210

ton

1119,00

Verksamhetsavfall sort för deponi

221

ton

1286,00

Verksamhetsavfall gips

222

ton

1286,00

Verksamhetsavfall osorterat

231

ton

1930,00

Verksamh.avfall brännbart rabatt 10 % (min. 500 t)

250

ton

1007,00

Schaktmassor, ej användbara till sluttäckningen

310

ton

107,00

Grus vägmaterial

320

ton

0,00

Grus/slam dagvatten

321

ton

135,00

Grus/slam avlopp

322

ton

135,00

Slam rännstensbrunnar

410

ton

135,00

Komposterbart grönavfall

510

ton

135,00

Metallskrot

520

ton

0,00

Träavfall

530

ton

260,00

Stubbar

532

ton

600,00

Betong, max 30x30x40 cm, ingen armering

540

ton

335,00

Betongblock större än 30x30x40 cm

542

ton

700,00

Asfalt för återvinning, fri från stenkolstjära

550

ton

80,00

Grönris, max 20 cm diameter

570

ton

260,00

Asbest, säck

641

st

100,00

Asbest, ton

642

ton

1400,00

Elektronik (ej producentansvar)

720

kg

5,00

 

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Decibell Sahlén

Enhetschef Avfall
Tfn: 0140-683 54

Senast ändrad:  2020-11-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR