Tranås kommun
AVFALL FRÅN VERKSAMHETER

Avfall från verksamheter

På Norraby Återvinningscentral kan verksamheter lämna sitt avfall mot en avgift.

Om du kommer med en släpkärra eller skåpbil ska du registrera ditt besök i vår kortterminal. Kommer du med lastbil eller har mer än 2 m³ avfall ska du använda vår bilvåg.

Farligt avfall

Vi tar endast emot farligt avfall som kommer från hushållen.

För hämtning av farligt avfall från verksamheter kan t.ex. JRAB 0140-187 90 eller Tekniska Verken 013-20 90 40 kontaktas.  

 

Kortterminal

Företag som kommer med personbil, släpkärra eller skåpbil ska registrera sitt besök i vår kortterminal, istället för invägning på bilvågen.

Hämta ditt företagskort

Första gången du besöker ÅVC:n hämtar du ut ett företagskort hos personalen. Ett kort hämtas ut per företag, fastighetsbolag eller förening.

Hur registrerar jag mitt besök?

Varje gång du kommer med avfall till ÅVC:n passerar du genom kortterminalen. Där håller du fram ditt kort som läses av. Kvittot som du får lägger du synligt i bilens vindruta. Sedan lämnar du ditt sorterade avfall som vanligt på ÅVC:n.

Mottagningsavgiften för varje registrerat besök är 174 kr exkl. moms och en faktura kommer att skickas till ditt företag.

Byggavfall från hushåll

Företagare som kör byggavfall från hushåll ska registrera sitt besök i kortterminalen.

Undantag

För en del typer av verksamhetsavfall tas särskild avgift ut, fråga gärna personalen om vad som gäller.

Enbart metallavfall lämnas gratis. Gäller även förpackningar och elektronik med producentansvar när det lämnas för återvinning.

Extrakort

Om du förlorat ditt kort eller vill ha fler kort inom ditt företag, kan du hämta ett eller flera kort på Norraby Återvinningscentral. Kostnaden är 250 kr/st, exkl. moms.

Om du tappar bort ditt kort är det viktigt att du kontaktar Återvinningscentralen för att spärra kortet.

Mer avfall än 2 m³

Om du ska lämna mer än 2 m³ avfall ska du kontakta personalen och väga in ditt avfall på bilvågen istället för att passera genom kortterminalen.

Prislista verksamhetsavfall

 

Avfallsslag

Artikel

Sort

Ápris 2019

ÅVC besök,skåpbil/släpkärra max 2 kbm 

1000

st

174,00

Verksamhetsavfall sort brännbart

210

ton

817,00

Verksamhetsavfall sort för deponi

221

ton

1225,00

Verksamhetsavfall gips

222

ton

1225,00

Verksamhetsavfall osorterat

231

ton

1838,00

Verksamh.avfall brännbart rabatt 10 % (min. 500 t)

250

ton

735,00

Schaktmassor, ej användbara till sluttäckningen

310

ton

102,00

Grus vägmaterial

320

ton

0,00

Grus/slam dagvatten

321

ton

128,00

Grus/slam avlopp

322

ton

128,00

Slam rännstensbrunnar

410

ton

128,00

Komposterbart grönavfall

510

ton

128,00

Metallskrot

520

ton

0,00

Träavfall

530

ton

250,00

Stubbar

532

ton

400,00

Betong, max 30x30x40 cm, ingen armering

540

ton

317,00

Betongblock större än 30x30x40 cm

542

ton

674,00

Asfalt för återvinning, fri från stenkolstjära

550

ton

77,00

Grönris, max 20 cm diameter

570

ton

250,00

Asbest, säck

641

st

61,00

Asbest, ton

642

ton

1225,00

Elektronik (ej producentansvar)

720

kg

5,00

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Conny Bravell
Enhetschef Avfall
Tfn: 0140-688 58

Senast ändrad:  2019-11-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR