Tranås kommun

Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

Det finns många verksamheter som inte får starta utan att anmälas till bygg- och miljönämnden. Ofta rör det sig om lite större verksamheter eller verksamheter med stor risk att påverka omgivningen, till exempel genom utsläpp eller buller. Exempel på sådana verksamheter är verkstads- och plastindustrier, vindkraftverk, skjutbanor, motorbanor, krossning av berg och sten, avfallshantering och större jordbruk. Även nyodling, till exempel att göra om skogsmark till åkermark, ska anmälas.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR