Tranås kommun

Tranås United - ett samägt näringslovsbolag

I Tranås finns det samägda näringslivsbolaget Tranås United vars målsättning är att stärka kommunens långsiktiga överlevnadsförmåga genom att på olika vis verka för att kommunens tillväxtmål om 20 000 invånare år 2025 uppfylls. 

Tranås United arbetar inom följande områden.

  • Starta
  • Utveckla
  • Etablera
  • Kommunikation & marknadsföring
  • Turism

Bolagetas vd har rollen som Tranås kommuns näringslivschef.


Kontakt

Tranås United

Pär-Anders Davidsson
VD
Tfn: 070-538 83 20

Senast ändrad:  2020-01-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR