Tranås kommun

Vill du bli privat utförare?

Tranås kommun tillämpar valfrihet enligt Lagen om Valfrihet inom hemtjänsten. Det betyder att privata företag ges möjlighet att ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst.
För att bli godkänd måste utföraren kunna utföra alla former hemtjänstinsatser, dvs omsorg, service och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Uppdraget omfattar alla veckodagar morgon, middag och kväll. 

Förfrågningsunderlaget med beskrivning av villkoren för uppdraget samt bilagor hittar du i rutan till höger.
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR