Tranås kommun

Vill du bli privat utförare?

För att det ska uppstå valfrihet måste det finnas flera leverantörer inom området. Det betyder att privata företag ges möjlighet att ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst.

Allt du behöver veta finns i förfrågningsunderlaget

För att bli privat utförare måste du lämna in en ansökan till Tranås kommun. Det finns inget sista ansökningsdatum utan ansökningarna tas emot löpande. Tranås kommun har bestämt vilka krav som leverantörerna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven och den ekonomiska ersättningen ska vara lika för kommunen och för privata leverantörer, så att alla konkurrerar på samma villkor. Kraven samt de villkor som gäller för uppdraget finns formulerade i det förfrågningsunderlag som du hittar nedan. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända som leverantörer av hemtjänst i Tranås kommun.


Information

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR