Företagsbesök på Strömsholmen i Tranås

Den 21 februari genomförde näringslivschef Birger Boström, kommundirektör Pär Thudeen, kommunledningens ordförande Mats Holmstedt och vice ordförande kommunstyrelsen Mikael Stenquist ett företagsbesök på Strömsholmen.

Strömsholmen startade år 1876 och är ett av Tranås mest anrika företag, idag har företaget 370 anställda. Företaget är en del av Barnes Group och utvecklar, tillverkar, marknadsför gasfjädrar och gashydrauliska system för pressverktyg samt tunga terränggående fordon. 95 procent av företagets tillverkning går på export och de är världsledande i sin bransch.

Kommunledningens ordförande Mats Holmstedt, näringslivschef Birger Boström, kommundirektör Pär Thudeen och vice ordförande kommunstyrelsen Mikael Stenquist genomförde ett företagsbesök på Strömsholmen.

Jan Tingvall, vd på Strömsholmen, guidade runt Mats Holmstedt, Mikael Stenquist, Pär Thudeen samt Birger Boström i lokalerna för tillverkning. Besökarna fick också information om företaget från Hanna Säll HR-ansvarig, Johan Björndal, säljchef, Torgny Enström, anläggningschef. Produktionen på Strömsholmen är extremt teknikdriven och modern med plats för många olika kompetenser.

Under 2023 kommer Strömsholmen att investera närmare 90 miljoner för att ytterligare utveckla produktionen i Tranås vilket kan innebära ett antal nya arbetstillfällen. Företaget har även planer för att lokalerna ska byggas ut med cirka 500 kvadratmeter.

På företagsrundan fick besökarna ta del av den framåtanda och optimism som råder på företaget. I Tranås arbetar ett gott team och företaget har låg personalomsättning. I snitt är anställningstiden 9 år, vilket visar på att medarbetarna på Strömsholmen trivs bra.

Strömsholmen är ett unikt exempel på den bredd som finns inom näringslivet i Tranås. Strömsholmen är beroende av teknisk kompetens och jobbar proaktivt med sin kompetensförsörjning.

Vid företagsbesöket diskuteras hur vi tillsammans i Tranås kan utveckla samarbete mellan skola och näringsliv samt olika aktiviteter inom kompetensförsörjning.