Frukost med fokus på kompetens som möter arbetsgivarens behov

Torsdagen den 19 maj anordnades återigen en frukost tillsammans med Tranås lokala näringsliv och denna gång anordnades frukosten på Tranås Vux.

Klockan är 7:30 i Vux lokaler på Trehörnavägen 2, en härlig kaffedoft sprider sig i lokalerna och gästerna samtalar. Tranås United har tillsammans med Tranås kommuns HR- och arbetsmarknadsförvaltning bjudit in till en frukost med fokus på kompetens som möter arbetsgivarens behov. Först att presentera verksamheten är Gustav Liljenström som är chef för förvaltningen.

– 1 januari 2021 startades HR- och arbetsmarknadsförvaltningen, med målet att få fler kommuninvånare i arbete och färre personer på försörjningsstöd, förklarar Gustav.

Tranås Vux är en del av förvaltningen och de är en kommunal vuxenutbildning som arbetar med fem olika delar. De utbildar i svenska för invandrare, utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, särskild utbildning på grundläggande nivå samt särskild utbildning på gymnasial nivå. Rebecka Karlström är rektor för Vux och berättar vilka olika kurser som de kan erbjuda. Hon förklarar även hur de olika delarna i SFI hänger samman.

– Vi har flera inriktningar för SFI så att elever med olika studiebakgrund kan ta till sig kunskapen. Så om en anställd hos er företagare säger att de har gått SFI 2C, så innebär det att de har lite studieförberedande kunskaper i bagaget och kan skriva och läsa på sitt språk och därmed får de sin SFI utbildning anpassad efter det, säger Rebecka.

Satsning på Utökad SFI

Tranås Vux arbetar för att göra sina elever beredda för arbetslivet. De har nyligen påbörjat utbildningen Utökad SFI. Under Utökad SFI läser eleverna svenskaundervisning under förmiddagarna, sedan kan de välja olika typer av inriktningar så som samhällsliv, studieliv, arbetsliv eller digitala kunskaper. Eleverna får också möjlighet till yrkespraktik för att få ta del av svenska språket och kulturen ytterligare.

– Vi vet att många elever talar svenska i skolan men sedan går de hem och pratar sitt modersmål. Därför vill vi förlänga den tid vi har med eleverna samtidigt som vi arbetar för att klä på eleverna så mycket som möjligt för sitt framtida arbetsliv.

Elin Hedblad som arbetar på HR- och arbetsmarknadsförvaltningen berättar om olika former av ”språngbrädslösningar”. Denna typ av lösningar handlar om att hitta framkomliga vägar in i arbetslivet för individer som idag är utanför arbetsmarknaden och en lösning som också är bra för arbetsgivaren. Det kan exempelvis handla om att anställa med lönestöd i kombination med att individen rustas med andra delar inför en anställning.

– Vi ser att detta kan bli win-win lösningar där arbetsgivare får kompetensen och individerna hittar en framkomlig väg in i arbetslivet, förklarar Elin.

Frukosten avrundas strax innan klockan 9:00 och många av gästerna har fått en inblick i HR- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete framåt.