Frukost på Skobes med fokus på elektrifiering av bilar

Torsdag den 28 april var det återigen dags för en frukost tillsammans med näringslivet i Tranås.

Denna gång hölls mötet på Skobes Bil och temat för mötet var elbilarnas framtid och utveckling. Peter Karlsson var inbjuden från Volvo Car och berättade om deras arbete med elbilar och dess infrastruktur.

— De flesta väljer att ladda sin bilar när de är hemma eller på jobbet. Vi ser att många villaägare också skaffar solceller och på det sätter blir självförsörjande, säger Peter Karlsson.

Ämnet för frukosten väckte intresse bland deltagarna och flera hade intressanta frågor att ställa till Peter från Volvo Car. Peter berättade bland annat om synen på hur framtidens bilägande kan komma att förändras.

— Vi ser att det kommer att ske en förändring i hur vi äger bil i framtiden. Det kommer att finnas fler bilpooler och abonnemangstjänster för elbilar.

Mötet avrundades och många av gästerna gick därifrån och funderade över sitt framtida bilägande.