Tranås kommun

Att tänka på vid försäljning av kemiska produkter

Grossist- och detaljhandeln har ett stort ansvar för kemikalieanvändningen i vårt  samhälle då de är den närmsta länken till dem som slutligen använder kemikalierna. Bygg- och miljönämnden kontrollerar att inga förbjudna kemikalier förekommer i butikshyllorna, att förpackningarna är korrekt märkta, att de har barnskyddande förslutning och kännbart varningsmärke samt att säljaren har tillräcklig kunskap om sina varor och de regler som gäller för dem.

Klassning av kemiska produkter

En del kemikalier klassas som farliga för hälsan och/eller miljön, brandfarliga och/eller explosiva. Klassningen görs av den som tillverkar eller importerar kemikalien. Förpackningar med kemikalier som bedöms som farliga eller riskerar att vara farliga ska märkas med farosymbol och farobeteckning. Märkningen ska dessutom kompletteras med särskild text, så kallade risk- och skyddsfraser.

Tillstånd

För överlåtelse och användning (även privat) av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Särskilt farliga produkter delas in i livsfarliga och mycket farliga produkter. Tillståndskravet omfattar även yrkesmässig import av livsfarliga produkter och privat import av särskilt farliga produkter.

Säkerhetsdatablad

Vill man ha närmare information om en specifik kemikalie kan man be personalen i butiken om ett säkerhetsdatablad för produkten. Det ska finnas för varje kemikalie som antingen är klassad som hälso- eller miljöfarlig, är ett bekämpningsmedel eller innehåller ett eller flera ämnen som har hygieniska gränsvärden enligt arbetsmiljölagen. Reglerna är olika beroende på om kemikalien är avsedd för yrkesmässigt eller privat bruk.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Jenny Enåkander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-687 36

Lars Gadd
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-682 85

Erik Wahlström
Miljöinspektör
Tfn: 0140-682 24

Senast ändrad:  2014-07-02

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR