Tranås kommun

Var aktsam med bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är ofta kemiska preparat, "gifter", som används mot ogräs, svampar, insekter och mikroorganismer. Bekämpningsmedel är den enda grupp av kemikalier som godkänns av en myndighet, Kemikalieinspektionen, innan den får säljas eller användas.

Tillstånd och anmälan

För att använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, tomter för flerfamiljshus, lekplatser med mera, krävs tillstånd eller anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Behörighet

Bekämpningsmedel är indelade i tre olika behörighetsklasser. Klass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt, medan klass 3 får användas av alla. För att få använda preparat i klass 1 och 2 krävs särskild utbildning och tillstånd.

Särskilt farliga kemikalier

För överlåtelse och användning (även privat) av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Särskilt farliga produkter delas in i livsfarliga och mycket farliga produkter. Tillståndskravet omfattar även yrkesmässig import av livsfarliga produkter och privat import av särskilt farliga produkter.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Jenny Enåkander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-687 36

Lars Gadd
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-682 85

Erik Wahlström
Miljöinspektör
Tfn: 0140-682 24

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR