Tranås kommun

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler ska ha en bra inomhusmiljö och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. Socialstyrelsen har gett ut ett antal allmänna råd som gäller för bland annat offentliga lokaler. De handlar exempelvis om ventilation, buller och fukt.

Tillsynsbesök för god inomhusmiljö

Den som driver verksamheten och den som äger lokalerna ska arbeta för att upprätthålla en god inomhusmiljö samt ha rutiner för att motverka risker i verksamheten. Det kan handla om att kontrollera varmvatten temperaturen för att förebygga risken för Legionella, mäta radon och att förvara farliga kemikalier svåråtkomliga för barn. Bygg- och miljöförvaltningen gör tillsynsbesök på offentliga lokaler. Vid inspektionerna kontrollerar vi inomhusmiljön och rutiner för egenkontroll.

Förskola och skola

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola och resurscenter. Vid anmälan kontrolleras att lokalerna är väl anpassade för verksamheten.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Johannes Liljenberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-688 12

Senast ändrad:  2019-01-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR