Tranås kommun

Egenkontroll för fastighetsägare

Alla fastighetsägare ska systematiskt planera och kontrollera sin verksamhet i förebyggande syfte, för att undvika hälsoproblem och skador på miljön. Detta görs genom egenkontroll. Egenkontroll är ett system för fastighetsägaren att följa miljölagstiftningen. Egenkontroll görs enklast genom tre steg:

Steg 1. 

Skaffa kunskap, så att du kan bedöma vilka risker som finns.

Vilken kontroll utifrån miljö- och hälsoaspekter behövs i mitt fastighetsbestånd? Exempel på områden som kan vara en risk i boendemiljön är luftkvalitet, buller, skadedjur, radon och temperatur. Områdena kan kontrolleras genom mätningar eller andra undersökningar.

Steg 2.

Arbeta fram rutiner.

Ta fram rutiner för varje område som du ringat in som en risk. En bra rutin besvarar följande frågor: Vad ska göras? Vem ska göra det? Hur ska arbetet utföras? Hur ska det dokumenteras? Skriv ner dina rutiner, så att egenkontrollsarbetet blir en kunskapsbas för dem som arbetar inom fastighetsbolaget.
 

Steg 3.

Utvärdera och förbättra.

Gör en större genomgång av egenkontrollen minst en gång varje år. Ställ dig följande frågor vid genomgången: Vilka rutiner finns? Vem har ansvaret för rutinerna? Används rutinerna? Fungerar rutinerna? Vad har rutinerna gett för resultat?

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Johannes Liljenberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-688 12

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR