Tranås kommun

Upphandlingar inom Tranås kommun

Tranås kommun upphandlar varor, tjänster och entreprenader för stora belopp varje år. All upphandling sker enligt LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, vilken kommunen som upphandlande enhet är skyldig att följa.

Upphandlingarna annonseras

Alla upphandlingar annonseras i Vismas TendSign databas samt när det gäller större upphandlingar, även i EU:s databas TED. Du kan även se annonserna nedan.

  • Klicka på dokumentnumret för att se annonsen.
  • För att få tillgång till förfrågningsunderlaget, klicka på den Internetadress för förfrågningsunderlag som finns angiven. Saknas sådan adress kontakta angiven kontaktperson via e-post eller telefon.

Aktuella upphandlingar