Klimatkonferensen 2022 - tema klimatsmart näringsliv

- | Elmia, Jönköping

Hur drar vi nytta av varandra för att klara omställningen till ett klimatsmart plusenergilän? Näringsliv och offentlig sektor kan tillsammans minska utsläppen och hitta klimatsmarta lösningar. Samarbete är nyckeln till ett framgångsrikt klimatarbete. Varmt välkommen till årets klimatkonferens!

Klimatkonferensen är kostnadsfri och går av stapeln på Elmia i Jönköping. Som anmäld deltagare kan du ta del av hela konferensens program och en lättare mingellunch som avslutar konferensen. Klimatrådets organisationer har även en utställning under fika/lunch som du kan besöka.