Tranås kommun

Nedtagning av träd på kommunal mark

Vi får ofta önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på mark som förvaltas av kommunen. Generellt är kommunen restriktiv med nedtagning av träd på kommunens mark, under förutsättning att de inte bedöms som riskträd. Detta förhållningssätt baseras på trädens värden och kvaliteter för stadsmiljön. Det måste finnas goda skäl för en åtgärd som trädfällning.

För frågor som rör nedtagning av träd på kommunel mark har beslutsunderlaget Regler för nedtagning av träd och röjning på kommunal mark tagits fram och godkänts av Teknik- och griftegårdsnämnden. Syftet med reglerna är att skapa ett beslutsunderlag för att på ett enhetligt sätt handlägga och besluta om frågor som rör önskemål kring trädfällning av enstaka träd, gallring, röjning, eller mindre beskärningsåtgärder på träd eller buskar. Läs gärna igenom reglerna innan ansökan om trädfällning skickas in till kommunen.

Reglerna i korthet:

  • Kommunen är generellt restriktiv med nedtagning av träd på kommunens mark, under förutsättning att de inte bedöms som riskträd.
  • Vid önskemål om nedtagning av träd på kommunal mark ska en ansökan fyllas i och skickas in till parkavdelningen. Om ansökan ska kunna behandlas/åtgärdas under påföljande vinterhalvår måste den vara inskickad senast den 15:e september. Berörda tjänstepersoner gör utifrån beslutsunderlaget en gemensam bedömning där de tillstyrker eller avslår ansökan om nedtagning. Parkavdelningen genomför eventuella åtgärder.
  • Akuta fall, där träd utgör en uppenbar risk eller fara för liv eller egendom, åtgärdas omgående genom att parkavdelningen kontaktas direkt.

Regler för nedtagning av träd och röjning av sly på kommunal mark (PDF, 276.5 kb)

Ansökan vid önskemål om trädfällning på kommunal mark kan du göra via vår e-tjänst eller ansökningsblankett:

Ansökan om trädfällning - E-tjänst

Ansökan om trädfällning - Blankett

Vid frågor kontakta parkgriftegard@tranas.se

Träd med orden: Fotosyntesen, god klimapåverkan, lokalklimat, luftrening, virke, produktion, rumsskapande element, fåglar, föda, däggdjur, biologisk mångfald, estetik, kulturhistoria, rekreation, lavar, insekter, skugga, lä, naturupplevelser, hälsa, svamp, mykorrhiza, flödesutjämning, jordstabilisering. Illustration.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR