Tranås kommun

Grävning på kommunala gator & grönytor

Om du planerar att gräva på kommunens mark måste du ta kontakt med Gatuavdelningen för att få ett godkännande till åtgärden. Du som ska gräva ska redovisa hur du tänker lösa eventuella störningar i trafiken, i första hand gående och cyklister.

Om biltrafiken hindras kan det även krävas en tillfällig lokal trafikföreskrift för att få genomföra åtgärden. Lokala trafikföreskrifter utfärdas på delegation av trafikingenjör.

Efter grävningen ska marken återställas i det skick som den var före grävningen. Återställningen utförs av kommunen men bekostas av dig som beställt grävningen. Vid återställning av asfalt som är nyare än två år tas dubbla asfaltspriset ut. 

Vid akuta grävningar, ska alltid kontakt tas i efterhand med Gatuavdelningen.

Kontakt

Gatuavdelningen

Björn Gustafsson
Trafikingenjör
Tfn: 0140-686 84

Senast ändrad:  2021-02-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR