Tranås kommun

Klimatveckan 2020 16-23 september

Klimatveckan i Tranås

Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktivieter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete.

Tranås kommun, som en av medlemsorganisationerna i Klimatrådet, vill engagera och inspriera alla i Tranås att bli delaktiga i klimatarbetet, alla utifrån sina möjligheter.

Därför vill vi samordna och marknadsföra de aktiviteter som företag, organisationer, verksamheter och privatpersoner vill bidra med under veckan. Alla är välkomna att bidra med aktiviteter och satsningar som bidrar till Klimatveckans syfte.

Aktiviteter i Tranås under Klimatveckan 2020

Klimatveckan för ett Plusenergilän

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014, med syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett Plusenergilän. Detta innebär att länet ska minska behovet av energi, och samtidigt öka produktionen av förnybar energi - så att det bli ett överskott möjligt att användas utanför länet. Utsläppen av växthusgaser ska samtidigt sänkas till låga nivåer.

För att nå dit måste alla bidra. Läs mer om visionen på länken nedan.

Länk till Klimatsrådets sida om Plusenergilän

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

BM@tranas.se

Senast ändrad:  2020-09-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR