Tranås kommun

Beredskap efter arbetstid

VA- och avfallsavdelningen och Gatuavdelningen har en gemensam beredskap och ett journummer 036-13 71 43, som du kan ringa efter kontorstid.

Exempel på när du kan ringa är:

  • Vattenläckor
  • Avloppsstopp
  • Översvämningar, både i fastigheter och på gator
  • Brunnslock som saknas och som innebär en risk
  • Nerblåsta träd som innebär fara
  • Trafikavstängningar som är ur funktion

I nödsituation ring istället: SOS Alarm 112.

Kan ditt ärende vänta till nästa dag?

Om det gäller en VA-fråga ring Thomas Ivarsson 0140 - 688 84.

Om det gäller en gatufråga ring Christoffer Palmér 0140 - 682 57.

Senast ändrad:  2020-11-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR