Tranås kommun

Vatten - vårt viktigaste livsmedel

VA- och avfallsavdelningen tar regelbundet prover på dricksvattnet för att kontrollera vattenkvaliteten. Proverna tas vid vattenverken men även i bostäder, på arbetsplatser och i offentliga lokaler. Vid analyserna kontrolleras vattnets kemiska egenskaper och bakterieinnehåll.

Vattnets hårdhet mäts i tyska grader vilket betecknas dH. Vattnet är hårt om det överskrider 10 dH och mjukt om hårdheten är mindre än 5 dH.

 

Hårdhet

Fluorid

Tranås vattenverk

Mjukt vatten: 4,7-5,0 dH

0,68 mg/l

Vattenanvändning

Vi använder i genomsnitt cirka 100 liter/person och dag till personlig hygien, tvätt, disk och matlagning. Vattnet vi använder till dricksvatten och matlagning motsvarar ca 5 - 10 % av den totala vattenförbrukningen.

Om du får vattenkvalitetsbekymmer

Ibland lossnar avlagringar från ledningsnätet och missfärgar vattnet. Dessa avlagringar består oftast av järn och mangan. Ämnena är inte farliga att dricka. Spola ur rejält och blir det inte bättre kan du kontakta Tranås Vattenverk.


Illustration av Kjell Färnemyhr

Tranås vattenverk

Vattnet från Tranås vattenverk kommer idag från en grundvattentäkt så kallad konstgjord infiltrationsanläggning. Detta innebär att sjön Sommens vatten filtreras igenom bottensediment och marklager. Vattnets innehåll av järn och mangan samt humus tas bort genom oxidation och filtrering i grusformationen innan vattnet pumpas upp till Tranås Vattenverk.

På Tranås vattenverk finns långsamfilter, som är ett stort sandfilter. Där filtreras vattnet ytterligare en gång samtidigt som det sker en biologisk rening. Den biologiska reningen fungerar som en extra barriär mot oönskade bakterier och parasiter.

Vid Tranås Vattenverk tillsätts kemikalier som tillsammans utgör en desinficerande komponent innan vattnet distribueras ut i ledningsnätet. Detta är nödvändigt för att behålla vattnets goda kvalitet ut i hela ledningnätet.

 

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Peter Krohn

Enhetschef VA-verken
Tfn: 0140-688 43

Senast ändrad:  2021-01-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR