Tranås kommun

Tranås kommuns ledningsnät

VA- och avfallsavdelningen är ägare och ansvarar för drift, underhåll och anläggning av nya ledningar inom det kommunala ledningssystemet.

48 mil ledningar

Ledningsnätet består av 17 mil kallvattenledningar som förser abonnenterna med dricksvatten och 17 mil spillvattenledningar som transporterar avloppsvatten till reningsverken.

Systemet innehåller dessutom 14 mil dagvattenledningar som transporterar bort regn- och smältvatten.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Thomas Ivarsson
Enhetschef rörnät
Tfn: 0140-688 84, 070 - 688 84 95

Senast ändrad:  2020-10-20

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR