Tranås kommun

Hjälp oss och miljön

Du som privatperson kan göra mycket för att hjälpa oss på Tranås kommun att få ett rent vatten. Tranås avloppsreningsverk renar avloppsvatten från organiskt nedbrytbart material, växtnäring och partiklar. Reningsverket är inte byggt för att rena bort miljö- och hälsoskadliga ämnen så som kemikalier, metaller och petroleumprodukter. Dessa farliga ämnen riskerar istället att följa med avloppsvattnet ut i Svartån eller hamna i det mull- och näringsrika slam som produceras på reningsverket. Vad som kommer in till vårt reningsverk påverkar därmed kretsloppet av vatten och kretsloppet av mull- och näringsämnen.

Tips till hushåll

Vi behöver din hjälp för att se till att avloppsvattnet som spolas ner är så rent som möjligt. Här kommer några enkla tips på hur du kan bidra till ett rent kretslopp av vatten.

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten
  • Skräp så som våtservetter, tamponger, bomullspads och tops ska slängas i soporna. Skräpet riskerar annars att sätta stopp i ledningsnätet och förstöra utrustning
  • Samla upp ditt fett från matlagningen och lämna in det till Norraby återvinningscentral eller släng i matavfallspåsen. Häll inte ner fettet i avloppet då det orsakar stopp
  • Tvätta bilen på en biltvätt för att undvika att farliga ämnen hamnar i naturen
  • Använd bara miljövänliga disk-, tvätt- och rengöringsmedel
  • Överblivna läkemedel ska lämnas in till apoteket, inte spolas ner i avloppet
  • Överbliven målarfärg, lösningsmedel och andra kemikalier ska lämnas in till Norraby återvinningscentral

Tack för att du hjälper till!

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Linnea Sund
Miljöingenjör
Tfn: 0140-681 40

Senast ändrad:  2020-11-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR