Tranås kommun

Dricksvatten klagomål

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Krav på kvalitén på dricksvattnet är reglerad i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Har du ett klagomål och vill framföra detta, var vänlig kontakta ansvarig enhetschef.

Enhetschef för VA-verk och Rörnät ansvarar sedan för vilken åtgärd som skall utföras


Kontakt

Enhetschef Rörnät

Thomas Ivarsson
Tfn: 0140 - 688 84

Enhetschef VA-verk

Peter Krohn
Tfn: 0140 - 688 43

LAC

036-14 42 00

Senast ändrad:  2021-01-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR