Tranås kommun

Så här fungerar ett avloppsreningsverk

Reningsprocessen i ett avloppsreningsverk kan delas in i fyra olika delar. Dessa kan lokalt anpassas till den aktuella situationen. Processen består av:

  • Grovrening
  • Mekanisk rening & kemisk tillsats
  • Biologisk rening
  • Efterpolering

Illustration av Kjell Färnemyhr

Grovrening

Här passerar vattnet genom ett galler som har en spaltvidd på 3 mm. Grus och rens som blir kvar tvättas. Vattnet rinner sedan ner i ett sandfång, där man tillsätter fällningskemikalier som ska bilda flockar som kan avskiljas.

Mekanisk rening & kemisk tillsats

I försedimenteringsbassängerna sjunker partiklar till botten och avskiljs som slam.

Avloppsvattnet innehåller även fosfor och för att avskilja näringsämnet tillsätts metallsalt. Mindre partiklar fälls ut och flockar bildas som avskiljs som slam.

Biologisk rening

Vattnet innehåller fortfarande föroreningar i form av organisk substans, exempelvis fett och kolhydrater. Vattnet renas med hjälp av naturliga mikroorganismer som äter upp föroreningarna.

I den biologiska reningen omvandlas även näringsämnet kväve i avloppsvattnet till kvävgas.

Mikroorganismerna är känsliga, därför är det viktigt att du tänker på vad du häller ut i avloppet.

Efterpolering

Efter den biologiska reningen låter man fasta partiklar sjunka till botten och vattnet fortsätter ut via Svartån till Sjön Sommen.

Slambrunnar och våtmark

I Adelöv renas avloppsvattnet i slambrunnar, vilket innebär att partiklar sedimenterar och bildar slam. Vattnet släpps sedan ut i våtmarker där naturlig växtlighet och mikroorganismer bryter ned organiska föroreningar samt tar upp näringsämnen såsom kväve och fosfor.

Slambehandling

Den bottensats som blir kvar när avloppsvattnet har renats kallas för slam. I Tranås rötas slammet och metangasen som bildas används till uppvärmning. Slammet skickas iväg och används som t.ex. växtskikt vid deponitäckningar.


Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Peter Krohn
Enhetschef VA-verken
Tfn: 0140-688 43

Att tänka på

Lämna tillbaka rent vatten till naturen genom att:

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten
  • Använda miljövänliga produkter
  • Inte överdosera tvätt- eller diskmedel
  • Lämna in hushållskemikalier till Norraby återvinningscentral

Fler miljötips

Vill du komma på studiebesök?

Vi tar emot skolklasser eller andra grupper som vill komma till Tranås reningsverk för att lära mer om hur avloppsrening fungerar.

Kontakta Tranås reningsverk, 0140-106 12, för att boka ett studiebesök.

Senast ändrad:  2020-11-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR