Tranås kommun

Tänk på miljön och grannarna när du eldar

Vedeldning kan vara ett bra sätt för värma upp hus och kan också vara trevligt. Men vedeldning kan orsaka störning för omgivningen. Vid eldning är det därför viktigt att du tar hänsyn till miljö och grannar. Om du tänker elda ved ska du använda miljögodkänd utrustning, torr ved och elda förståndigt.

Mer tips finns i broschyren här bredvid och på Naturvårdsverkets webbplats, se länk under Relaterade sidor.

Bara miljögodkända pannor

Tranås kommun har haft ett lokalt miljömål som har nu har uppnåtts. Idag får endast miljögodkända pannor installeras.

När du tänker använda vedeldning, fastbränsleeldning, som den viktigaste värmekällan ska du ha en panna som är miljögodkänd och är ansluten till en ackumulatortank. Tänk på att veden ska vara torr och att lufttillförseln är maximal. Lufttillförsen ska inte strypas. Det är därför pannan alltid ska vara ansluten till en ackumulatortank som kan ta hand om värmen.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Johannes Liljenberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-688 12

Senast ändrad:  2019-01-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR