Tranås kommun

Värmepumpar

Innan du anlägger en värmepumpsanläggning i berg, mark eller sjö ska du lämna in en anmälan till bygg- och miljönämnden. Om värmesystemet ska anläggas inom vattenskyddsområde ska du istället ansöka om tillstånd. Luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga.

Markera ditt borrhål på kartan

Vi kommer att lägga in energibrunnens placering i kommunens karta. För att det ska vara möjligt behöver du bifoga en noggrann markering av borrhålet till din ansökan/anmälan. I blanketten finns en instruktion om hur du gör detta.

Svar inom sex veckor

När vi fått din anmälan kontrollerar vi bland annat att värmepumpen klarar rekommenderade skyddsavstånd till grannar, tidigare värmepumpsanläggningar och enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Inom sex veckor får du svar på din anmälan. Innan dess får inte anläggningen påbörjas.

Certifierad brunnsborrare krävs

Den som borrar energibrunnar inom Tranås kommun ska vara certifierad av RISE Certifiering (tidigare SITAC), enligt SGU:s certifieringskrav för brunnsborrare. Minst en person, som innehar B-certifikat eller AB-certifikat (med avlagt svetsprov) ska finnas på plats vid borrningen.

Nytt borrhål eller byte av värmepump?

Ett nytt borrhål eller fördjupning av befintligt borrhål kräver en ny anmälan till bygg- och miljönämnden. Ditt ärende kommer då att hanteras som din första anmälan och du använder samma blankett.

Om du bara byter ut själva värmepumpen vill vi ha in information om det. Det går då att använda samma blankett som vid nyinstallation, men bara fylla i allmänna uppgifter, installatör och tekniska uppgifter som berör själva värmepumpen (fabrikat, effekt, köldmedium och mängd). Under övriga upplysningar går det bra att skriva att det handlar om byte av värmepump. Det går även bra att skicka in informationen via e-post till vår centrala e-postlåda. Vi tar ut en timavgift för handläggning av informationen.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Erik Wahlström
Miljöinspektör
Tfn: 0140-682 24

Senast ändrad:  2021-04-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR