Tranås kommun

Säkra din bostad från radon

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar.

Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³, men forskning har visat att radonhalter över 100 Bq/m³ kan ge en ökad risk för lungcancer. Dricksvatten räknas som otjänligt om radonhalten överstiger 1000 Bq/liter.

Hur mäter jag radon?

Radon ska mätas mellan den 1 oktober och den 30 april.

Enda sättet att ta reda på radonhalten i inomhusluften är att mäta. Du mäter radon genom att placera ut mätdosor i din bostad. För att få ett årsmedelvärde ska mätningen pågå under minst två månader och bestå av minst två dosor. Det ska finnas minst en dosa på varje bebott våningsplan.

För att mäta radon i dricksvatten skickar du in ett vattenprov för analys. Det kan du läsa mer om på vår sida om Enskilt dricksvatten.

Att mäta radon i flerbostadshus är fastighetsägarens ansvar.

Beställa mätdosor

Ett mätpaket består av två mätdosor, en blankett för fastighetsdata, instruktioner för mätningen och ett returkuvert.

Tranås kommun har ett avtal med Eurofins Radon Testing Sweden AB för radonmätningar i luft. Du beställer direkt av Eurofins via denna länk.

Det finns även andra laboratorier som erbjuder analyser av radon i luft.

Priser

Alla priser är inklusive moms.

Typ av mätning

Mätpaket pris/st

Extra mätdosa pris/st

Luftmätning, villa

290 kr

100 kr

Luftmätning, lägenhet i flerbostadshus

275 kr

100 kr

Luftmätning, offentliga lokaler

275 kr

100 kr

 

Vad gör jag om jag har hög radonhalt?

Om halterna är över riktvärdet 200 Bq/m³ bör du sänka halterna. För att ta reda på vad den höga halten beror på i ditt fall bör du anlita en radonkonsult.

En hög radonhalt i din bostad kan bero på att det finns höga halter i marken, men det kan även komma från vissa byggmaterial eller din bergborrade dricksvattenbrunn om du har en sådan.

Vilka åtgärder som kan bli aktuella går att läsa om på Boverkets webbplats.

Vad gäller för flerbostadsägare?

Fastighetsägare ska ha kunskap om radon i sin egenkontroll enligt miljöbalken. Det innebär att ta reda på om radonhalten i uthyrda bostäder och offentliga lokaler klarar riktvärdet 200 Bq/m3 för radon. En halt som överstiger 200 Bq/m3 innebär en olägenhet för människors hälsa. Därför behöver fastighetsägare som mäter upp för höga halter göra åtgärder.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Johannes Liljenberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0140-688 12

Relaterade sidor

Svensk Radonförening

Strålsäkerhetsmyndigheten, radon

Boverket, radon

Enskilt dricksvatten

Senast ändrad:  2021-04-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR