Tranås kommun

Din inomhusmiljö

En bostad ska ge ett gott skydd mot värme, kyla, luftföroreningar, drag, fukt, buller, radon och andra liknande störningar. Den ska även ha god ventilation, släppa in tillräckligt med dagsljus, hållas uppvärmd och ha tillgång till vatten samt ge möjlighet till en god personlig hygien.

Störningar i boendet

Om du upplever en störning i ditt boende, som du anser är en olägenhet för din hälsa, ska du i första hand kontakta den som orsakar störningen och ge denne en chans att åtgärda problemet. Om det inte hjälper kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen. Vi gör en bedömning av ärendet och bygg- och miljönämnden kan ställa krav på åtgärder med stöd av miljöbalken.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Johannes Liljenberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-688 12

Senast ändrad:  2021-04-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR