Tranås kommun

Kontroll av Tranås badvatten

På badplatser som är klassade som EU-bad är det ett krav att provtagning ska ske minst en gång i månaden. Tranås kommun har valt att ta prover minst en gång i månaden mellan mitten på juni till augusti på alla badplatser för att göra en bakteriologisk undersökning av vattnet.

De badplatser som är EU-klassade i Tranås kommun är badplatserna vid Hätte och i Sommen. Det innebär att de bedöms ha mer än 200 badande per dag.

Övriga badplatser som kontrolleras är badplatserna vid Tärenäs, Illern, Trollsjön, Strånnasjön och Nissagölen.

Offentlig redovisning

Resultaten av provtagningarna finns redovisade på Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens gemensamma webbsida Badplatsen. Där finns mer information om provtagning och badvattenkvalitet.

Badvattenkvalitet

Badvattnets kvalitet påverkas av flera yttre faktorer såsom temperatur, nederbörd, vind och närhet till föroreningskällor. Enstaka sämre resultat kan förekomma utan att badet i sin helhet behöver stängas.

Om badvattnet är otjänligt startar en utredning och en ny provtagning görs. Otjänligt resultat kan leda till att Bygg- och miljönämnden beslutar om badförbud. En skylt med texten "Avrådan från bad" sätts då upp i anslutning till badplatsen.

Kontakt

Kultur & Fritid

Tfn: 0140-684 07

Bygg- och miljöförvaltningen

Tfn: 0140-681 51 (exp)

Senast ändrad:  2020-08-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR