Tranås kommun

Snöröjning i Tranås

Snöröjningen startar normalt när det kommit 4-6 centimeter nysnö, med undantag för helger, då snöröjningen normalt startar vid 6-8 centimeter nysnö. Oftast startar snöröjningen när snöfallet avtagit.

För att undvika störande trafik röjs snön helst tidigt på morgonen. Snöröjningen utförs både av Gatuavdelningens egen personal och entreprenörer. Gång- och cykelbanor, större gator och de centrala delarna prioriteras.

Snövallar

Snö som skottats bort från trottoar och gata bildar en snövall. Huvudregeln för snövallar på trottoarer är att snövallen ska ligga till lika stor del på gatan som på trottoaren, så att kantstenen ligger mitt i snövallen.

Trottoarer

Fastighetsägaren ansvarar för att röja snö från trottoarer och halkbekämpa. 

Under vintrar med mycket snö är det oundvikligt att trottoarerna blir helt eller delvis täckta med snö från gatan. Vid sådana tillfällen är inte fastighetsägaren skyldig att hålla trottoarerna snö- och halkfria.

Snövallar i gatukorsningar

Skymmande snövallar i gatukorsningar är ett problem som Gatuavdelningen försöker lösa så fort som möjligt. Trafiktäta och centrala delar prioriteras.

Historia

Redan i början av 1970-talet beslutade kommunfullmäktige om vissa regler som skulle gälla för snöröjningen. I princip är det dessa regler som ligger till grund för hur snöröjningen utförs idag, även om ekonomi, personalförändringar, maskinpark och en del andra faktorer gjort att arbetssättet förändrats med åren.

Kontakt

Gatuavdelningen

Björn Johansson
Avdelningschef, Nyproduktion
Tfn: 0140-681 87

Christoffer Palmér
TF. Arbetsledare Drift- och underhåll
Tfn: 0140-682 57

 

Senast ändrad:  2018-09-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR