Tranås kommun

Sandupptagning gator och GC-banor

Uppdatering:

I början av april månad påbörjades finsopning av bostadsområden som beräknas vara färdig under maj månad. Otjänlig väderlek medför att beräknat slutdatum förskjuts i motsvarande mån.

Finsopningen börjar i centrala Tranås, fortsätter i Sommen och sedan motsols runt staden och avslutas i Sjukhusområdet - Norraby - Granelund.

Vi är klara med Sommen - Stoeryd - Ängaryd - Hjälmaryd - Gripenberg/Linderås, Söder,  Tostås - Fröafall - Källås - Junkaremålen  och fortsätter nu i  Östra Berg - Bäck - Västra Berg - Diplomaten - Norr - Hätte - Sjukhusområdet - Norraby - Granelund.

En lägesrapport om hur vi ligger till med sandupptagning kommer med jämna intervaller att uppdateras här på hemsidan.

I samband med gångbanerengöringen framhålls vikten av att gångbanorna hålls fria från ogräs. Asfaltsbeläggningen kommer i annat fall snabbt att brytas sönder av växtligheten.

Tranås kommuns gatuavdelning

 


Kontakt

Gatuavdelningen

Björn Johansson
Avdelningschef, Nyproduktion
Tfn: 0140-681 87

Björn Gustafsson
Enhetschef drift- och underhåll
Tfn: 0140-686 84

 

Till dig som är fastighetsägare

  • Kom ihåg att rengöra gångbanorna utanför din fastighet i god tid före finsopningen görs i ditt område. 
  • Tänk även på att hålla gångbanor fria från ogräs, för att förhindra att asfaltsytan snabbt bryts ner av växtlighet.

Senast ändrad:  2019-05-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR