Tranås kommun

Sandupptagning och sopning.

Sandupptagning gator och GC-banor våren 2020

Sandupptagning börjar med grovsopning av gång- och cykelbanor. Även bilvägar i centrum och huvud-/bussgator grovsopas. I slutet av april påbörjas finsopning av bostadsområden som beräknas vara färdigt vid månadsskiftet maj/juni.

Otjänlig väderlek medför att beräknat slutdatum förskjuts i motsvarande mån.

Kontakt

Gatuavdelningen

Christoffer Palmér
Arbetsledare, drift- och anläggning
Tfn: 0140-682 57

Information till fastighetsägare

  • Kom ihåg att rengöra gångbanorna utanför din fastighet i god tid före finsopningen görs i ditt område.
  • Tänk även på att hålla gångbanor fria från ogräs, för att förhindra att asfaltsytan bryts ner av växtlighet.

Senast ändrad:  2020-04-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR