Tranås kommun

Sandupptagning gator och GC-banor

Årets sandupptagning är klar. Däremot utförs underhållssopning vid flera tillfällen under året.

Kontakt

Gatuavdelningen

Christoffer Palmér
Arbetsledare, drift- och anläggning
Tfn: 0140-682 57

Information till fastighetsägare

  • Kom ihåg att rengöra gångbanorna utanför din fastighet i god tid före finsopningen görs i ditt område.
  • Tänk även på att hålla gångbanor fria från ogräs, för att förhindra att asfaltsytan bryts ner av växtlighet.

Senast ändrad:  2019-11-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR