Tranås kommun

Parkeringstillstånd för funktionshindrade

Ansökningsblankett finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningens expedition på Stadshuset.

Parkeringstillstånd för näringsidkare och serviceföretag

Under dokument hittar du ansökningsblankett med tillhörande information.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR