Tranås kommun

Cykla i Tranås

Det finns goda möjligheter att cykla i Tranås tätort. För varje år utökas cykelnätet dessutom med nya cykelbanor. Du kommer hitta den senaste kartan med befintliga och planerade cykelbanor under dokument på denna sida.

Cykelprogram

Cykelplrogrammet är en del av en offensiv satsning på infrastrukturen i Tranås kommun där gång- och cykeltrafik utgör en förutsättning för en hållbar utveckling. Syftet med cykelprogrammet är att ta ett samlat grepp om cykelplaneringen i hela kommunen för att öka cyklandet. 

Följande projektspecifika mål har tagit fram för cykelprogrammet: 

  1. Andelen resor med cykel ska öka 
  2. Trafiksäkerheten för cyklande ska förbättras på sträckor och i korsningar 
  3. Cykelstråken ska ha god framkomlighet för alla typer av cyklande året runt 
  4. Cykelvägnätet ska vara sammanhängande inom och mellan kommunens tätorter 
  5. Säkra cykelparkeringar ska finnas tillgängliga vid alla större målpunkter 
  6. Cykelvägnätet ska upplevas tryggt 

Här kan ni läsa cykelprogrammet i dess helhet

Tranås cykelprogram
Bilaga 1. Cykelvägskarta bef o planerat -under uppdatering

Kontakt

Gatuavdelningen

Björn Johansson
Avdelningschef, Nyproduktion
Tfn: 0140-681 87

Christoffer Palmér
TF. Arbetsledare Drift- och underhåll
Tfn: 0140-682 57

 

Senast ändrad:  2019-09-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR