Tranås kommun

Vattentoalett i fritidshus

Vattentoalett (WC) är inte den miljömässigt bästa lösningen för att bli av med vårt toalettavfall. Systemet har dock funnits under lång tid och vi är vana vid den bekvämlighet som det innebär.

Ingen nyinstallation av WC i fritidshus

För att minska den risk för negativ miljöpåverkan som vattentoaletten medför anser kommunen att det är viktigt att minska nyinstallation av den tekniken. Tranås kommun har därför tagit fram riktlinjer som innebär att nyinstallation av vattentoalett i byggnader som används för fritidsboende inte ska tillåtas inom kommunen. Undantag från detta gäller dock om den aktuella byggnaden eller fastigheten är ansluten, eller i samband med installationen av vattentoalett ansluts till något av följande:

  • Kommunalt avlopp.
  • En gemensam avloppsanordning som är dimensionerad för minst fem hushåll och uppfyller kraven för aktuell skyddsnivå för området.
  • En enskild avloppsanordning som uppfyller kraven för Hög skyddsnivå OCH främjar ett kretslopp av näringsämnen.

Motiven till att riktlinjerna enbart gäller fritidshus (trots att den totala belastningen blir högre vid permanentboende) är att:

  • Det bedöms vara lättare att acceptera en något lägre standard vid fritidsboende än vid permanentboende.
  • De flesta avloppsanläggningar fungerar sämre vid fritidsboende än vid permanentboende, eftersom de bygger på biologiska processer som kräver en kontinuerlig tillförsel av näringsämnen som finns i avloppsvattnet.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

573 82 Tranås

Besöksadress: Storgatan 52

Tfn: 0140-681 51 

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR