Tranås kommun

Slamtömning

För att ditt enskilda avlopp ska fungera behöver din trekammarbrunn tömmas regelbundet. I Tranås kommun är det JRAB som tömmer slambrunnar på uppdrag av VA- och avfallsavdelningen.

Slamtömning av trekammarbrunnar sker i första hand med slamavvattningsbil, vilket innebär att slammet avskiljs och vattenfasen leds tillbaka till slambrunnen. Slamavvattningen skapar bra förutsättningar för ditt avlopp eftersom mikrofloran i din slambrunn behålls. Även transporterna minskas.

När det gäller slamtankar och kretsloppsanpassade avlopp så töms hela anläggningens volym vid varje tömning.

Tömningsintervall

Slamavskiljare med ansluten vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. När endast bad, tvätt och diskvatten är anslutet ska tömning ske minst en gång vartannat år. Tömning ska göras med tätare intervall om det behövs för anläggningens funktion.

Du kan ansöka om att få förlängt hämtningsintervall hos Miljö & Hälsa. Ansökningsblankett hittar du på sidan Blanketter Renhållning.

Bomkörning

En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, hinder på vägen, brunnslocket blockerat eller för lång slangdragning. En bomkörning kostar fastighetsägaren 464 kronor.

Tranås Energi kundtjänst svarar på frågor och tar emot beställningar av extra eller akuta tömningar

Kontakt

Tranås Energi

Tranås Energi kundtjänst
Tfn: 0140-692 50

Senast ändrad:  2021-01-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR