Tranås kommun

Enskilda avlopp

Med enskilda avlopp menas alla typer av avlopp som ligger i områden där det inte finns möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsvattennätet. Generellt kan man säga att fastigheter utanför tätbebyggt område har någon form av enskilt avlopp.

Kolla ditt avlopp

Med hjälp av checklistan Grönt, gult, rött avlopp (se länk under Dokument) kan du själv kontrollera om din fastighets avlopp fungerar bra eller om du behöver förbättra eller bygga om avloppet på något sätt.

Ansök om tillstånd

För att bygga eller ändra en enskild avloppsanläggning krävs ett beslut från Bygg- och miljönämnden. Om vattentoalett ska anslutas till avloppet krävs tillstånd. Om bara bad-, disk- och tvättvatten ska anslutas till avloppet krävs en anmälan, om inte huset ligger närmare än 300 m från sjöar och vattendrag (då krävs tillstånd).

Om man ändrar vatten- eller avloppsinstallationer inne i en byggnad kan det krävas en bygganmälan.

Kontakta alltid Miljö & Hälsa om du planerar att göra något med ditt avlopp!

Hur fungerar ett enskilt avlopp?

Enskilda avlopp är ofta uppbyggda i två steg, slamavskiljning och efterföljande rening. För slamavskiljning används en trekammarbrunn eller någon annan typ av brunn med motsvarande funktion. Den efterföljande reningen är vanligtvis en infiltration eller markbädd, men kan även vara ett minireningsverk med biologisk eller kemisk rening.

Läs mer om olika typer av enskilt avlopp via länken under Relaterade sidor eller i broschyren Är det dags att anlägga enskilt avlopp? (länk under Dokument).

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR