Tranås kommun

Ny avfallsplan

Under 2020 har kommunens nya avfallsplan varit ute på samråd och ställts ut för granskning. Många av de synpunkter och idéer som lämnades in under samrådet och utställningen har inarbetats i planen. Under våren 2021 förväntas avfallsplanen att antas i kommunfullmäktige.

I avfallsplanen finns det mål och åtgärder som ska ta kommunen uppåt i avfallstrappan. Genom att förebygga avfall och öka återanvändningen och återvinningen kommer avfallsmängderna och vårt klimatavtryck att minska.

Du kan läsa granskningsversionen av avfallsplanen under dokument. Där hittar du även samrådsredogörelsen.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR