Tranås kommun

Samråd om ny avfallsplan

Nu har du möjlighet att tycka till om kommunens nya avfallsplan!

Samråd om avfallsplanen med miljökonsekvensbeskrivning pågår mellan 4 maj och 15 juni 2020.

Du kan läsa hela avfallsplanen under dokument.

I avfallsplanen finns det mål och åtgärder som ska ta kommunen uppåt i avfallstrappan. Genom att förebygga avfall och öka återanvändningen och återvinningen kommer avfallsmängderna och vårt klimatavtryck att minska.

Om du vill lämna ett yttrande så fyller du i formuläret nedan. Det går också bra att skicka in ditt yttrande till projekt@tranas.se.    

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR