Tranås kommun

Ny avfallsplan tas fram

Nu är det dags för Tranås kommun att ta fram nya mål och åtgärder för att främja en god resurshushållning och gå mot en hållbar avfallshantering. För att nå dit är nyckeln att klättra uppåt i avfallstrappan (EU:s avfallshierarki). Ju högre upp i trappan, ju mindre miljöpåverkan.

Avfallstrappan

Men hur får vi hela Tranås att ta kliv uppåt i trappan? Som start på avfallsplanen genomförs ett pilotprojekt där några familjer och verksamheter får pröva att genomföra olika utmaningar som bidrar till ett nytt sätt att tänka kring avfall.

Under våren planeras en workshop med tjänstemän från kommunen, kommunala bolag och politiker för att gemensamt ta fram fokusområden för planen och enas kring Tranås viktigaste avfallsfrågor.

Efter sommaren börjar arbetet med att sammanställa avfallsplanen och ta fram effektfulla mål & åtgärder.

Skicka in dina idéer till oss
Vi vill gärna få in idéer och förslag på hur just du vill att Tranås avfallshantering ska utvecklas framöver. Stort som smått!

Kontakt

Projektavdelningen

Emma Wahlström 
Miljöingenjör
Tfn: 0140-683 41

VA- och avfallsavdelningen

Decibell Sahlén
Avfallsstrateg
Tfn: 0140-683 54

Senast ändrad:  2019-11-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR