Tranås kommun

Utställning av ny avfallsplan

Under våren och sommaren har kommunens nya avfallsplan varit ute på samråd. Många av de synpunkter och idéer som lämnades in under samrådet har inarbetats i planen. Nu finns en ny chans att granska planen innan den beslutas. 

Har du synpunkter på avfallsplanen kan du lämna ditt yttrande direkt i formuläret nedan eller maila till projekt@tranas.se.

Utställning för granskning av avfallsplanen pågår under en månad mellan 16 oktober och 16 november 2020.

Du kan läsa hela avfallsplanen under dokument. Där hittar du också en samrådsredogörelse med alla yttranden från samrådet. Alla dokument finns också i utskrivna låneexemplar på Tranås Direkt, Storgatan 22.

I avfallsplanen finns det mål och åtgärder som ska ta kommunen uppåt i avfallstrappan. Genom att förebygga avfall och öka återanvändningen och återvinningen kommer avfallsmängderna och vårt klimatavtryck att minska.


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR