Tranås kommun

Insamling av farligt avfall från hushåll

Farligt avfall tas emot vid Norraby återvinningscentral och på miljöstationen i Gripenberg.

Lämna lampor och batterier i din mataffär

På ICA, Coop och Willys finns det Samlare där du kan lämna lampor, lysrör, batterier och småelektronik (max 12 cm i diameter). På Hemköp finns skåpet ELIN där du kan lämna lampor, batterier och småelektronik (max 12 cm i diameter). 

Kvicksilver i lampor

I lågenergilampor finns det kvicksilver. Det är därför viktigt att lämna förbrukade lampor till återvinningsstationen som farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Ett avfall klassificeras som farligt om det har någon av följande egenskaper:

 • Explosivt
 • Frätande
 • Oxiderande
 • Smittfarligt
 • Mycket brandfarligt
 • Fosterskadande
 • Brandfarligt
 • Mutagent
 • Irriterande
 • Avger giftiga gaser
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Ekotoxiskt
 • Cancerframkallande eller ger upphov till annat ämne med egenskaper enligt ovan

Var tar det farliga avfallet vägen?

Det farliga avfall som tas om hand i Tranås hämtas av JRAB och transporteras till SAKAB.


Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Torbjörn Adolfsson
TF Enhetschef Avfall
Tfn: 0140-681 20

Senast ändrad:  2020-09-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR